หนังสั้น in/visible

2,330

45 0

รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนี้

"ตัวตนที่มองไม่เห็น"

ภาพยนตร์โดย WePlay Channel
https://www.weplaythai.com/
https://www.facebook.com/WePlayCH
https://twitter.com/WePlayCH

Why you bully me ?
https://www.facebook.com/whyyoubullyme2018

กำกับการแสดง: เศรษฐพงศ์ ทรัพย์คง
บทภาพยนตร์: ณัฐวัฒน์ จำลองราษฎร์, ศักติธารา เผือกสม, เศรษฐพงศ์ ทรัพย์คง
นักแสดง: ภูแรฟ้า รัตนฐากูร, ไอริณ ยุกตจรงค์
นักแสดงสมทบ: จริวัฒน์ พันธ์ศรี, ณัฐกุล มงคลวิจิตรกุล, ประกาศิต นุชกำเนิด, โสภณ นิยมวัน
ลำดับภาพ: ณัฐวัฒน์ จำลองราษฎร์, ศักติธารา เผือกสม
กล้อง: ณัฐวัฒน์ จำลองราษฎร์
บันทึกเสียง: กอบบุญ ทัศวงษา, ณัฐวัฒน์ จำลองราษฎร์, โสภณ นิยมวัน
สเลด: กอบบุญ ทัศวงษา, สุภนัย วณิชชานัย
ยานพาหนะ: ณัฐวัฒน์ ตั้งฤทัยภักดิ์

ขอขอบคุณ: ทวีศักดิ์ สายวงศ์, วุฑฒิทัต ครองยศ, อนาวิล วงศ์สดิษฐ์, อภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี

"Despair and Triumph", "Unnatural Situation"
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

"Bathed in Fine Dust" by Andy G. Cohen
"Global Warming" by Kai Engel (kai-engel.com)
Free Music Archive
Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

แบ่งปันวิดีโอนี้


ชี้ที่ลิงก์ข้างบนแล้วกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวาเพื่อคัดลอกลิงก์