SCiUS9 First Day (Presented by สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)

2,237

27 0

รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนี้

"วันแรกที่พวกเรา ชาว วมว. ทั้ง 17 ศูนย์ได้มาพบกัน..."

ร้อยเรียงความทรงจำโดย ฝ่ายโสตฯ สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับภาพ: ธีระพงษ์ จันทร์ดำ (โสตฯ SUNU)
กราฟิก: รณชัย สินเทพ (โสตฯ SUNU)
ภาพปก และ Color Correction: อนาวิล วงศ์สดิษฐ์
บันทึกภาพและเสียง: กมลภพ ตั้งศรีวงศ์, กรินทร์ เห็นแสงวิไล, ณัฐภัสสรา ภัทราพรธัญศิริ, ณัฐวัฒน์ จำลองราษฎร์, พิชชานิกานต์ เผ่าฉาน, พีรณัฐ หล่อวงศ์กมล, ภานุวัฒน์ ปั้นแจ่ม, ภาสวิชญ์ วงษ์สวัสดิ์, สัณหวัช ทรงศักดิ์เกษร

แบ่งปันวิดีโอนี้


ชี้ที่ลิงก์ข้างบนแล้วกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวาเพื่อคัดลอกลิงก์