A Love To Last - โชว์ส่งท้าย (สาธิต มน. 2559)

814

3 0

รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนี้


การแสดงดนตรีส่งท้ายงานปัจฉิมไนท์ "A Love To Last" #ALoveToLast
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 3 มีนาคม 2560

วิดีโอ: ภาสวิชญ์ วงษ์สวัสดิ์
บันทึกเสียง: กรณิศ แก้วอุไร
ลำดับภาพ: มนัสชนก ชินอัครพงศ์
ภาพปก: พีรภาส ลิ้มประโคน (ภาพ), อนาวิล วงศ์สดิษฐ์ (กราฟิก)

แบ่งปันวิดีโอนี้


ชี้ที่ลิงก์ข้างบนแล้วกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวาเพื่อคัดลอกลิงก์